Vitajte na stránke Centra voľného času Šurany


            Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuj podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

                                                                                 Interní zamestnanci

Mgr. Ingrid Duláková - riaditeľka CVČ

Ivana Jaššová  - vychovávateľka CVČ

................................................................................

Mgr. Denisa Gulášová - THP zamestnanec,  PaM

Anna Oremusová  - upratovačka, školníčka

Viliam Šimunek - kurič, údržbár

Jozef Botka - pomocné  práce

Externí zamestnanci na dohodu

Hádzaná - vedúce krúžku

Ing. Lucia Bérešová

Mgr. Romana Slažanská

Táňa Rácková, Vladimír Hýll

Atletika  - vedúci krúžku

Ing. Jozef Malík

Viliam Šimunek

Kreatívko- vedúca krúžku

Martina Stanová


Futbal - vedúci krúžku

Mgr. Michal Halás

Lukáš Turan, Mário Baláž

Marek Szegényi

Stolný tenis

- vedúci krúžku

Miroslav Augustín

Dratatický krúžok -  

vedúca krúžku

Mgr. Lucia Cviková


Karate - vedúci krúžku

Roman FrndaŠach - vedúci krúžku

Jozef Červenka

Včelársky krúžok

Rybársky krúžok

Vedúci krúžkov- dobrovoľníci

Tenis - Kleman Miroslav

Rada školy:

Bedminton - Ing. Miroslav Mentel