Ak v prvom rade hľadáte ponuku, prihlášku a číslo účtu pre úhradu poplatku, otvorte si stránku " ZÁUJMOVÉ ÚTVARY"

Vitajte na stránke Centra voľného času Šurany


            Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuj podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

                                                                                 Interní zamestnanci

Mgr. Ingrid Duláková - riaditeľka CVČ 

Ivana Jaššová  - vychovávateľka CVČ

................................................................................

Soňa Turanová - účtovníctvo

Mgr. Denisa Gulášová - THP zamestnanec,  PaM

Anna Oremusová  - upratovačka, školníčka

Viliam Šimunek - kurič, údržbár 

Jozef Botka - školník, pomocné  práce 

Externí zamestnanci na dohodu

Hádzaná - vedúce ZÚ

Ing. Lucia Bérešová

Mgr. Romana Slažanská

Táňa Rácková, Vladimír Hýll

Atletika  - vedúci ZÚ

Ing. Jozef Malík

Viliam Šimunek

Kreatívko- vedúca ZÚ

Martina Stanová


Futbal - vedúci ZÚ

Mgr. Michal Halás

Lukáš Turan, Mário Baláž

xxx

Stolný tenis

- vedúci ZÚ

Miroslav Augustín

Dratatický krúžok -  

vedúca ZÚ

Mgr. Lucia Cviková


Karate - vedúci ZÚ

Roman FrndaŠach - vedúci ZÚ

Jozef Červenka

Včelársky krúžok - vedáca ZÚ

Ing.Lenka Dukátová


Vedúci krúžkov- dobrovoľníci

Tenis - Kleman Miroslav

Rada školy:

Predseda:  Zuzana Klepochová

Členovia: 

Ing. Miroslava Záhoráková

Mgr.Lucia Cviková

pani Poláčeková

Mgr. Denisa Gulášová

Bedminton - Ing. Miroslav Mentel