Vitajte na stránke Centra voľného času Šurany


            Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuj podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

                                                                                 Interní zamestnanci

Mgr. Ingrid Duláková - riaditeľka CVČ

kontakt: 0911 726 808 

Ivana Jaššová  - vychovávateľka CVČ

kontakt: 0918 802 064  

................................................................................

Martina Stanová - účtovníctvo, THP, registratúra, pokladňa

kontakt: 0948 360 099

Timea Vanyová  -  PaM

Anna Oremusová  - upratovačka, školníčka, pomocné práce

Viliam Šimunek - kurič, údržbár 


Externí zamestnanci na dohodu

Hádzaná - vedúce ZÚ

Ing. Lucia Bérešová

Mgr. Romana Slažanská

Táňa Rácková, Vladimír Hýll

Atletika  - vedúci ZÚ

Ing. Jozef Malík 

Kontakt: 0908 467 761

Viliam Šimunek

Kreatívko- vedúca ZÚ

Martina Stanová

Kontakt: 0917 727


Futbal - vedúci ZÚ

Mgr. Michal Halás

Kontakt: 

Lukáš Turan, Mário Baláž


Stolný tenis

- vedúci ZÚ

Mgr. Peter Slovák

Kontakt: 0905 976 428

Dratatický krúžok -  

vedúca ZÚ

Mgr. Lucia Cviková

Kontakt: 0905 601 769


Detská atletika 

vedúci ZÚ

Mgr. Pavol Sáraz

Kontakt: 0949 701 914

Karate - vedúci ZÚ

Roman Frnda

Kontakt: Šach - vedúci ZÚ

Jozef Červenka

Kontakt:  0910 933 524


Vedúci krúžkov- dobrovoľníci

Viva tanečná škola - Lady Style a Mini dance


Rada školy:

Predseda:  Zuzana Klepochová

Členovia: 

Ing. Miroslava Záhoráková

Mgr.Lucia Cviková

pani Poláčeková

Martina Stanová