OZNAM

Informácie ohľadom letných táborov prinesieme v okamihu, ako získame vyjadrenie vlády alebo krízového štábu SR.

Vitajte na stránke Centra voľného času Šurany


            Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuj podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

                                                                                 Interní zamestnanci

Mgr. Ingrid Duláková - riaditeľka CVČ 

Ivana Jaššová  - vychovávateľka CVČ

................................................................................

Martina Stanová - účtovníctvo, THP,registratúra, pokladňa

p.Vaňová  -  PaM

Anna Oremusová  - upratovačka, školníčka, pomocné práce

Viliam Šimunek - kurič, údržbár 


Externí zamestnanci na dohodu

Hádzaná - vedúce ZÚ

Ing. Lucia Bérešová

Mgr. Romana Slažanská

Táňa Rácková, Vladimír Hýll

Atletika  - vedúci ZÚ

Ing. Jozef Malík

Viliam Šimunek

Kreatívko- vedúca ZÚ

Martina Stanová


Futbal - vedúci ZÚ

Mgr. Michal Halás

Lukáš Turan, Mário Baláž

xxx

Stolný tenis

- vedúci ZÚ

Miroslav Augustín

Dratatický krúžok -  

vedúca ZÚ

Mgr. Lucia Cviková


Detská atletika 

vedúci ZÚ

Mgr. Pavol Sáraz

Karate - vedúci ZÚ

Roman FrndaŠach - vedúci ZÚ

Jozef Červenka

Včelársky krúžok - vedáca ZÚ

Ing.Lenka Dukátová


Rybársky krúžok - vedúci ZÚ

Ing. Roman Buršák   T.kontakt: 0949 494 809

Vedúci krúžkov- dobrovoľníci

Tenis - Kleman Miroslav

Viva tanečná škola - Lady Style a Mini dance


Rada školy:

Predseda:  Zuzana Klepochová

Členovia: 

Ing. Miroslava Záhoráková

Mgr.Lucia Cviková

pani Poláčeková

Mgr. Denisa Gulášová

Bedminton - Ing. Miroslav Mentel