Vitajte na stránke Centra voľného času Šurany


            Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuj podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

                                                                                 Interní zamestnanci

Mgr. Ingrid Duláková - riaditeľka CVČ

kontakt: 0911 726 808 

Ivana Jaššová  - vychovávateľka CVČ

kontakt: 0918 802 064  

................................................................................

Martina Stanová - účtovníctvo, THP, registratúra, pokladňa

kontakt: 0948 360 099

Timea Vanyová  -  PaM

Anna Oremusová  - upratovačka, školníčka, pomocné práce

Viliam Šimunek - kurič, údržbár 


Externí zamestnanci na dohodu

Hádzaná - vedúce ZÚ

Ing. Zuzana Klepochová

Mgr. Romana Slažanská

Magdaléna Révayová

Timea Zlatinská

Kontakt: 0905 601 769

Atletika  - vedúci ZÚ

Ing. Jozef Malík 

Kontakt: 0908 467 761

Viliam Šimunek

Futbal - vedúci ZÚ

PaedDr. Michal Halás

Kontakt: 0907 329 208

Marek Kostolný, Jakub Kostolný, Dominik Oszi


Stolný tenis

- vedúci ZÚ

Mgr. Peter Slovák

Kontakt: 0905 976 428

Dratatický krúžok -  

vedúca ZÚ

Mgr. Lucia Cviková

Kontakt: 0905 601 769


Detská atletika 

vedúci ZÚ

Mgr. Pavol Sáraz

Kontakt: 0949 701 914

Karate - vedúci ZÚ

Roman Frnda

Kontakt: 0905 828 294Šach - vedúci ZÚ

Jozef Červenka

Kontakt:  0910 933 524


Anglický jazyk MŠ - vedúca ZÚ

Mgr. Viera Maceková

Kontakt: 0918 521 723

Vedúci krúžkov- dobrovoľníci


Rada školy:

Predseda:  Mgr. Lucia Cviková

Členovia: 

Ing. Robert Polák

Mgr. Zuzana Klepochová 

Martina Stanová

Mgr. Júlia Kupecká