PRÁZDNINY

Prázdniny v Centre voľného času

             Centrum voľného času má vo svojej náplni práce aj organizovanie denných letných prázdninových aktivít a  pobytových táborov počas prázdnin. 

Naše CVČ každoročne organizuje denné letné prázdninové aktivity, pobytové tábory, prípadne kurzy a rôzne podujatia. Zvyčajne si rodičia pre svoje deti môžu vybrať zo 4 turnusov ( 1. turnus = 1 týždeň) denných letných aktivít, a podľa ponuky pobytový tábor, alebo  kurz pre svoje dieťa.

Taktiež organizujeme počas jarných prázdnin denné aktivity (počas jarných prázdnin nášho kraja).  

 Pripravuje denné aktivity aj počas zimných a jesenných prázdnin.  

Denné letné prázdninové aktivity : ich cieľom je zabaviť deti v organizovanej skupine, ponúknuť im príležitosť stretnúť nových priateľov, spoznať nové miesta počas našich výletov, ale tiež umožniť pracujúcim rodičom cielene umiestniť deti počas svojho pracovného času tak, aby sa mohli pokojne venovať svojej práci. Na aktivity sa dá prihlásiť ihneď po zverejnení ich termínu.  

Ak chcete prihlásiť dieťa do tábora je potrebné si stiahnuť prihlášku, vyplniť ju a odoslať alebo doniesť vyplnené tlačivo spolu s poplatkom na naše kontaktné adresy.  Poplatok je možné uhradiť aj bankovým prevodom.

 Deti prichádzajú do CVČ spravidla (ak nie je určené inak) od 08.00 hod. a 16.00 hod. opúšťajú naše priestory. Program denných letných aktivít pripravuje jeho vedúci (poverený pracovník CVČ). Počas jedného turnusu býva zaradený do programu minimálne jeden výlet. Náklady na výlet sú zahrnuté  v cene.

Aktivity počas jarných prázdnin budú prebiehať iba v prípade, že zaregistrujeme dostatočný počet účastníkov. Výlet do Tropicária v Budapešti sa bude konať, prihlásený je dostatočný počet záujemcov. 

Letné prázdniny 2020

Ospravedlňujeme sa za č.účtu, ktoré je uvedené na buletine, číslo je nefunkčné. Použite číslo:
SK45 0200 0000 0017 8177 5259 


Mládežnícky letný tábor 2020

Sprievodné aktivity v mládežníckom tábore

Detský letný pobytový tábor 2020


Jesenné prázdninové aktivity 2019

LETNÝ TÁBOR v regióne ORAVA a LIPTOV

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o pobytový tábor pre svoje dieťa, aby vyplnili prihlášku a vyplatili zálohu 30 €, nakoľko ju vyžaduje ubytovateľ. Počet účastníkov je obmedzený, preto uprednostníme tých, ktorí vyplatia včas zálohy. Ak sa tábor do 30.3 2019 nenaplní, budeme musieť rezerváciu zrušiť. Ostane tak v ponuke iba denný tábor. Ďakujeme za pochopenie. 

LETNÉ PRÁZDNINY - denné letné aktivity 2019

Počas letných prázdnin organizujeme týždňové turnusy pre denné prázdninové aktivity, ktoré trvajú počas pracovných dní od 8.00 - 16.00 hod.

Počas letných prázdnin budú prebiehať denné aktivity. Dieťa si do CVČ musí priniesť prezuvky, uterák a SUCHÚ stravu.

V prípade záujmu, je možné zabezpečiť teplý obed (polievka, druhé jedlo - 3,- €).