PRÁZDNINY

Prázdniny v Centre voľného času

             Centrum voľného času má vo svojej náplni práce aj organizovanie denných letných prázdninových aktivít a  pobytových táborov počas prázdnin. 

Naše CVČ každoročne organizuje denné letné prázdninové aktivity, pobytové tábory, prípadne kurzy a rôzne podujatia. Zvyčajne si rodičia pre svoje deti môžu vybrať zo 6 turnusov ( 1. turnus = 1 týždeň) denných letných aktivít, a podľa ponuky pobytový tábor, alebo  kurz pre svoje dieťa.

Taktiež organizujeme počas jarných prázdnin denné aktivity (počas jarných prázdnin nášho kraja).  

 Pripravuje denné aktivity aj počas zimných a jesenných prázdnin.  

Denné letné prázdninové aktivity : ich cieľom je zabaviť deti v organizovanej skupine, ponúknuť im príležitosť stretnúť nových priateľov, spoznať nové miesta počas našich výletov, ale tiež umožniť pracujúcim rodičom cielene umiestniť deti počas svojho pracovného času tak, aby sa mohli pokojne venovať svojej práci. Na aktivity sa dá prihlásiť ihneď po zverejnení ich termínu.  

Ak chcete prihlásiť dieťa do tábora je potrebné si stiahnuť prihlášku, vyplniť ju a odoslať alebo doniesť vyplnené tlačivo spolu s poplatkom na naše kontaktné adresy.  Poplatok je možné uhradiť aj bankovým prevodom.

 Deti prichádzajú do CVČ spravidla (ak nie je určené inak) od 08.00 hod. a 16.00 hod. opúšťajú naše priestory. Program denných letných aktivít pripravuje jeho vedúci (poverený pracovník CVČ). Počas jedného turnusu býva zaradený do programu minimálne jeden výlet. Náklady na výlet sú zahrnuté  v cene.

Pre nedostatok záujmu sa pobytový tábor neuskutoční

Zimné prázdniny 2022-23

Jesenné prázdninové aktivity 2022-23

Letné prázdniny 2022


Zodpovední vedúci v turnusoch prázdninových aktivít:

I. turnus: Ivana Jaššová

II. turnus: Ivana Jaššová

III. turnus: Ivana Jaššová

IV. turnus: Mgr. Ingrid Duláková

Letné prázdniny 2021


Dokumenty pre pobytový tábor:

Zodpovední vedúci v turnusoch prázdninových aktivít:

I. turnus: Ivana Jaššová

II. turnus: Ivana Jaššová

III. turnus: Ivana Jaššová

IV. turnus: Ivana Jaššová, Mgr. Lucia Cviková, 

V. turnus: Mgr. Ingrid Duláková

VI. turnus: Mgr. Ingrid Duláková


LETNÝ TÁBOR v rekreačnom stredisku Tesáre - Mlyny         2021  

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o pobytový tábor pre svoje dieťa, aby vyplnili prihlášku a vyplatili zálohu 50 € do 31.5.2021. Počet účastníkov je obmedzený, preto uprednostníme tých, ktorí vyplatia včas zálohy. Ak sa tábor do 30.6 2021 nenaplní, budeme musieť rezerváciu zrušiť a poplatky budú vrátené. Ostane tak v ponuke iba denný tábor. Ďakujeme za pochopenie. 

Letné prázdniny 2020

Zodpovední vedúci:

I. turnus: Ivana Jaššová, Mgr. Pavol Saraz

II. turnus: Ivana Jaššová

III. turnus: Ivana Jaššová, Mgr. Ingrid Duláková

IV. turnus: Mgr. Ingrid Duláková

V. turnus: Mgr. Ingrid Duláková


Zaradili sme do programu  denného tábora v každom týždni  aj jeden výlet do prírody objednanou  autobusovou dopravou.


Jesenné prázdninové aktivity 2019

LETNÝ TÁBOR v regióne ORAVA a LIPTOV

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o pobytový tábor pre svoje dieťa, aby vyplnili prihlášku a vyplatili zálohu 30 €, nakoľko ju vyžaduje ubytovateľ. Počet účastníkov je obmedzený, preto uprednostníme tých, ktorí vyplatia včas zálohy. Ak sa tábor do 30.3 2019 nenaplní, budeme musieť rezerváciu zrušiť. Ostane tak v ponuke iba denný tábor. Ďakujeme za pochopenie. 

LETNÉ PRÁZDNINY - denné letné aktivity 2019

Počas letných prázdnin organizujeme týždňové turnusy pre denné prázdninové aktivity, ktoré trvajú počas pracovných dní od 8.00 - 16.00 hod.

Počas letných prázdnin budú prebiehať denné aktivity. Dieťa si do CVČ musí priniesť prezuvky, uterák a SUCHÚ stravu.

V prípade záujmu, je možné zabezpečiť teplý obed (polievka, druhé jedlo - 3,- €).