Profil verejného obstarávania

Zatiaľ neprebehlo v školskom zariadení žiadne verejné odstarávanie.