podujatia

                                     Pripravované podujatia

Pripravujeme počas roka rôzne podujatia, ktoré spestria voľný čas nielen detí a mládeže ale aj staršej generácie.
Tvorivý relax pre deti a dospelých

...na Fašiangy

Pokračujeme športovými podujatiami. Deti si môžu zašportovať s novými pomôckami, ktoré CVČ získalo prostredníctvom
projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rozvoj športu.
Športu zdar!

   Archív plagátov príležitostných podujatí