podujatia

Podujatia FEBRUÁR - MAREC 2020

Informovaný súhlas pre deti, ktoré cestujú so zamestnancami CVČ, bez sprievodu rodiča. Každé dieťa musí mať vyplnenú aj prihlášku.

Prihláška do Tropicária pre deti aj dospelých. Za každého účastníka musí byť vyplnená prihláška.

                                     Pripravované podujatia

Pripravujeme počas roka rôzne podujatia, ktoré spestria voľný čas nielen detí a mládeže ale aj staršej generácie.
Tvorivý relax pre deti a dospelých

...na Fašiangy

Pokračujeme športovými podujatiami. Deti si môžu zašportovať s novými pomôckami, ktoré CVČ získalo prostredníctvom
projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rozvoj športu.
Športu zdar!

   Archív plagátov príležitostných podujatí