projekty

Projekty zrealizované v školskom roku 2019 - 20

Projekty zrealizované v školskom roku 2018 - 19

Naši sponzori  1.júna na podujatí MDD 2018

Naši sponzori v šk. roku 2016 -17

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú:

Deň otvorených dverí

v Centre voľného času v Šuranoch

Nadácia ZSE zverejnila výzvu na predkladanie projektov s názvom

" Rozprúdime regióny".

Neváhali sme a vypracovali sme projekt, ktorého náplňou a cieľom by bolo vytvorenie zaujímavých aktivít pre občanov nášho mesta. Informácia o úspešnosti našej snahy nás potešila a s chuťou sme sa pustili do príprav realizácie projektu, ktorá prebehne dňa 9.9.2017 v Centre voľného času v Šuranoch.

Centrum voľného času poskytuje voľno časové aktivity pre deti, mládež aj širokú verejnosť v meste a má záujem zorganizovať a zabezpečiť podujatie pre občanov mesta na relax a zmysluplné využitie času počas soboty.

V areáli centra je priestor, ktorý sa dá využiť na mnohé výchovno-vzdelávacie, športové a tvorivé aktivity.

Na niekoľkých stanovištiach si budú môcť rodičia, starí rodičia, deti a mládež vytvoriť dekoračné predmety z keramickej hliny a prírodných materiálov, vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu, vypočuť si hudobný program. Pre deti budú pripravené aktivity na dopravnom ihrisku.

Pripravili sme rôzne športové, rodinné súťaže, ktoré by mali prispieť k spestreniu života v meste, k zábave a utuženiu rodinných aj spoločenských vzťahov.        Mgr. Ingrid Duláková

Z dopravného ihriska bezpečne na cestu, alebo rovno do keramickej dielne - jedine v Centre voľného času v Šuranoch

Koncom minulého roka sa podarilo Centru voľného času v Šuranoch úspešne vypracovať a zrealizovať dva projekty, ktoré na základe výzvy pre oblasť športu a kultúry zverejnil Nitriansky samosprávny kraj.

Cestou týchto dvoch projektov centrum získalo semafory a dopravné značky, hrnčiarsky kruh, vybavenie hrnčiarskej dielne a spotrebný materiál.

Prvý projekt s názvom: : " Z dopravného ihriska bezpečne na cestu" bol zameraný na rozvoj pohybových a dopravných zručností detí.

Neodmysliteľným partnerom pri realizácii projektu bola firma VILLA PRO, s.r.o, Spišská Nová Ves, ktorá pre CVČ vyrobila kompletné vybavenie dopravného ihriska - značky, semafory a poskytla centru výraznú zľavu. Patrí jej od nás veľká vďaka.

Vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do brigády pri maľovaní cestičiek na dopravnom ihrisku.

Oporou pri realizácii nám bolo aj mesto Šurany, ktoré podporilo myšlienku z málo využívaného asfaltového ihriska vybudovať detské dopravné ihrisko.

Cieľom druhého projektu s názvom : "Tradícia a krása hliny z detských rúk" bola sebarealizácia detí pri výtvarných aktivitách, modelovaní z hliny a točení na hrnčiarskom kruhu. S keramickou hlinou sa zoznámili deti šurianskych materských aj základných škôl, žiaci špeciálnej základnej školy, žiaci ZŠ Lipová i niektorí rodičia.

Vďaka prostriedkom z VÚC Nitra oba projekty mohli prebehnúť kvalitne a na odbornej úrovni. Vybavenie z projektov zostáva k dispozícii pre ďalšie zaujímavé aktivity, ktoré centrum plánuje naďalej pripravovať.

Všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na realizácii projektov ďakujeme!

Mgr. Ingrid Duláková